ลูกปืนทุกชนิด

ลูกปืนทุกชนิด

• ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก-DGBB

ใช้งานความเร็วสูง ทนทาน รับแรงรุนได้ทั้งสองทิศทาง ไม่ต้องบำรุงรักษามาก

ยังมีลูกปืนไฮบริด (Hybrid bearings) ลูกปืนเคลือบฉนวน (Insulated bearings) ลูกปืนพร้อมสารหล่อลื่นแข็ง (Bearings with Solid oil) ลูกปืนพร้อมเซนเซอร์ (Sensorized bearing) ลูกปืนเม็ดกลมเหล็กปลอดสนิม (Stainless Steel) ลูกปืนทนความร้อนสูง (High temperature bearings) ใช้งานที่อุณหภูมิสูง 250-350

ตลับลูกปืนพร้อมฝาเหล็กกันฝุ่น
 (มีรหัสเสริม  Z หรือ 2Z ต่อท้าย )
ตลับลูกปืนมีแผ่นยาง NBR กันฝุ่น
(มีรหัสต่อท้าย RSH, 2RSH, RS1, 2RS1 )ตลับลูกปืนพร้อมฝาเหล็กกันฝุ่น

แผ่นยางทำจากยางสังเคราะห์ (NBR, acrylonitrile butadiene rubber) ซึ่งทนทานต่อน้ำมัน,การสึกหรอ และมีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรงด้านใน ช่วงอุณหภูมิการใช้งานอยู่ที่ -40°C ถึง 120°C

ใช้กับงานที่เยื้องแนว หรือการแอ่นตัวของเพลา ลูกปืนนี้มีความเสียดทานต่ำที่สุด ความร้อนน้อยแม้ว่าจะทำงานที่ความเร็วรอบสูงๆ

• ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้-SABB

ใช้กับงานที่เยื้องแนว หรือการแอ่นตัวของเพลา ลูกปืนนี้มีความเสียดทานต่ำที่สุด ความร้อนน้อยแม้ว่าจะทำงานที่ความเร็วรอบสูงๆ

• ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวเองได้-SABB

ใช้กับงานที่เยื้องแนว หรือการแอ่นตัวของเพลา ลูกปืนนี้มีความเสียดทานต่ำที่สุด ความร้อนน้อยแม้ว่าจะทำงานที่ความเร็วรอบสูงๆ

• ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว-SRB

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว มีเม็ดลูกกลิ้งสองแถวพร้อมทั้งรางผิวโค้งในวงแหวนนอกเป็นผิวเดียวกัน และมีรางวิ่งวงแหวนใน สองรางเอียงทำมุมกับแกนกลางตลับลูกปืน ซึ่งเหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในงานบางประเภทที่ไม่สามารถใช้ตลับลูกปืนชนิดอื่นทดแทนได้ ( ตลับลูกปืนแบบเปิด,ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่น,ตลับลูกปืนสำหรับงานสั่นสะเทือน )

• ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง Spherical roller thrust bearings [SRTB]

ตลับลูกปืนชนิดนี้สามารถรองรับแรงรุนสูงมากและยอมรับการใช้งานที่มีความเร็วค่อนข้างสูง

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก-CRTB Cylindrical roller thrust bearing

สามารถรองรับแรงตามแนวแกนได้เพียง ทิศทางเดียวเท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถรองรับความผิดพลาดในการวางแนวระหว่างพื้นผิวรองรับแหวนตลับ มีทั้งแบบที่มีเม็ดลูกกลิ้งแถวเดียว และแบบเม็ดลูกกลิ้งสองแถว

• ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก-CRB Cylindrical roller bearing

ตลับลูกปืนแบบ NU มีหน้าแปลนสองหน้า แปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก
ที่วงแหวนในไม่มีหน้าแปลน
ตลับลูกปืนแบบ NJ มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกันกับวงแหวนนอก และมีหน้าแปลนหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ตลับลูกปืนนี้สามารถกำหนดตำแหน่งเพลาในแนวแกนได้หนึ่งทิศทาง
ตลับลูกปืนแบบ NUP มีหน้าแปลนสองหน้าติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก มีหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนในและมีหน้าแปลนแบบถอดได้อีกหนึ่งหน้าแปลน (ลักษณะเป็นวงแหวนหน้าแปลน) ตลับลูกปืนนี้สามารถใช้ในการกำหนดตำแหน่งเพลาได้ทั้งสองทิศทาง
ตลับลูกปืนแบบ N มีหน้าแปลนสองหน้า แปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน
ที่วงแหวนนอกไม่มีหน้าแปลน